PET NEDİR, NE İŞE YARAR?

toraks.org.tr /

       PET olarak da kısaltılan positron emisyon tomografisi, 2000’li yıllardan itibaren tüm dünya ile paralel şekilde ülkemizde de kullanılmaya başlanmış olan bir tetkik yöntemidir. Bu yöntem ile insan vücudundaki organ ve dokuların aktivitesi ölçülebilmektedir. Bu yöntem, detaylı anatomik bilgiyi sağlayan ve CT veya BT denilen tomografi ile birleştirildiğinde ise, çeşitli enfeksiyon hastalıkları, sarkoidoz gibi akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları ve alzheimer demans ayırımı gibi pek çok alanda oldukça faydalı bilgiler sağlamaktadır ancak halen tıpta en yaygın kullanım alanı, kanserlerdir.

       Yöntemin temel çalışma prensibi, kanserli hücrenin normal hücreden daha hızlı ve kontrolsüz çoğalmasına dayanır. Yüksek aktivite gösteren bu hücrelerin enerji ihtiyaçları da, normalden fazladır. Kanserli hücrelerin bu süreçte en sık kullandığı maddelerden biri olan glikoz yani şeker, radyoaktif olarak işaretlendikten sonra uygun koşullarda hastaya verildiğinde, kanserli dokunun yeri saptanabilmektedir. Bugün için PET-CT, gerek akciğer gerekse diğer organlardaki kanserin ilk teşhis aşamasında doğru yerden biyopsi alınması, tedavi öncesi kanserin yaygınlığının belirlenmesi ve hastalığın evrelendirilmesi , tedavinin planlanması ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılır.

        PET-CT ile günümüz tıbbında özellikle kanser tanı ve tedavi takibinde ciddi gelişmeler sağlanmıştır ancak yöntemin radyasyon içerdiği bilgisi de daima hatırda tutulmalıdır. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenlerin bir Göğüs Hastalıkları Uzmanına başvurmaları önerilir.

Türk Toraks Derneği