Ülkemizde tütün mücadelesi iyi gitmiyor?

toraks.org.tr /

Ülkemizde uygulanan “Küresel Gençlik Tütün Araştırması” 2003-2012 yılları sonuçlarının karşılaştırılması yapıldığında, 13-15 yaş okul öğrencilerinde sigara kullanımının % 51, diğer tütün ürünü kullanımının % 88 arttığı görülmektedir. Gelecek yıl sigara içmeye başlayabileceğini söyleyenler gençlerde % 96 oranında artış vardır.  Istanbul ilinde çalışan çocuklarda yapılan  bir çalışmada 2008 yılında % 42 bulunan sigara içme oranı 2013 yılında % 43  olarak saptanmıştır.

TÜİK tarafından yapılan Türkiye Sağlık Araştırmasına göre  2010 yılında her gün sigara içen oranı % 25 iken 2014 yılında % 27‘e çıkmıştır. Erkeklerde sigara içme oranı % 39 dan % 42 ye ulaşmıştır. Kadınlarda da 2010 yılında % 12 olan sigara içme oranı  2014 yılında % 13 olmuştur.

2015 yılı itibariyle kaçak sigara ve yasadışı sarmalık kıyılmış tütün ürünleri dahil yurt içinde tüketilen sigara miktarının 125 milyar adeti bulduğu tahmin edilmektedir. 2008 yılından bu yana uygulanan tütün kontrol politikalarının tütün endüstrisi satış ve gelirlerinde bir azalmaya yol açmadığı sanayi odaları kayıtlarından anlaşılmaktadır.

Ülkemizde tütün bağımlılığı tedavisinin geri ödemesi yapılmamaktadır. Kısa dönemler için dağıtılmış olan iki ilaç kısıtlı sayıda hastaya ulaşmıştır.  Hastaya verilecek olan ilaçlar hekim tarafından değil, kurulmuş bilgisayar sistemi tarafından seçilmiştir. Bazı hastalara sistem ilaç vermemiştir. Tedavi seçenekleri arasında tedavide kullanılan nikotin yerine koyma tedavisi bulunmamıştır. Tütün bağımlılığı tedavisi hekimin aktif olarak rol aldığı geri ödeme programı dahilinde olmalıdır.

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu