Uyurgezerliğin nedenleri

toraks.org.tr /

Birçok faktör uykuda yürümeye neden olabilir: Yorgunluk, uyku bölünmesi, stres, depresyon, ateş, uyku düzeninin bozulması, uyku ilaçları ve psikiyatrik ilaçlar, alkol….

Uyurgezerliğe neden olabilecek uyku ile ilişkili hastalıklar:

  • Obstrüktif Uyku Apne Sendromu
  • Narkolepsi
  • Huzursuz bacak sendromu
  • Gastroözofageal reflü
  • Migren
  • Hipertiroidi, kafa travması, inme gibi durumlar.

Uykuda yürüme, bazen uykuda gelişen epilepsi atakları, panik atak ya da diğer uyku bozuklukları ile karışabilir.

Uyurgezerlik kalıtımla geçiş gösterebilir. Anne ya da babada varsa, çocukta da görülebilir.

Türk Toraks Derneği Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu