Bursa Tabip Odası 2016 Çevre Ödülü Türk Toraks Derneği'ne Verildi

toraks.org.tr /

Değerli TTD Üyeleri, 

Türk Toraks Derneği  'Hava Kirliliği' konusunda sağlıklı çevre hakkının temel bir insanlık hakkı ve anayasal bir hak olduğu bilinci ve toplumsal, bilimsel sorumlukla üyelerinin de içtenlikle katıldığı pek çok etkinliği gerçekleştirmiştir. Bütün bu etkinliklerinin ilkesel zeminini de TTD Çevre Politikası olarak belirlemiş ve kamuoyuna deklare etmiştir. 

Gerek kurumsal varlığıyla gerek bu konuda etkin sivil toplum örgütleriyle paydaş olarak yerine getirdiği etkinliklerin kamuoyu, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarında takdirle karşılanmasına değerli bir ödül eklendi.

Bursa Tabip Odası 2016 Çevre Ödülü, ''kömürlü termik santrallerin zararlarıyla ilgili farkındalık yaratması, toplumu bilinçlendirmesi ve Bursa'nın kent merkezinde DOSAB'da kurulması planlanan kömürlü termik santrala karşı yürütülen mücadeleye hukuksal olarak katkı sunması nedeniyle'' Türk Toraks Derneği'ne verilmiştir.

Bursa Tabip Odası'na teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ödül sorumluluklarımız doğrultusunda çalışma şevkimizi artıracaktır. 

Hava Kirliliği Görev Grubumuz  başta olmak üzere bu gaye ile özveri ile emek veren tüm üyelerimizi kutluyor, geleceğimize, doğaya sahip çıkmanın görev bilinci ve kıvancıyla,  Türk Toraks Derneği ailesi olarak mutluluğumuzu paylaşıyoruz.

TTD MYK adına

Arzu Yorgancıoğlu

Bursa Tabip Odasından Gelen Yazıya Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.