Akciğer kanserinde tarama programları işe yarıyor mu?

toraks.org.tr /

Akciğer kanseri tüm dünyada kanser ölümleri arasında birinci sırada yer alır. En gelişmiş tedavi yöntemlerine rağmen, hastaların %86'sı beş yıl içinde kaybedilmektedir. Erken evrede tespit edilenlerin beş yıl sağ kalım olasılığı ise %70'e ulaşır. Ancak, geç dönemde saptananlarda bu olasılık oldukça düşüktür. 

Bu nedenle, akciğer kanserinin henüz şikayete sebep olmadığı, kişinin doktora başvurma ihtiyacı duymadığı "çok erken" dönemde yakalanabilmesi için bilim dünyası ciddi çaba sarf etmektedir. Yılda bir tekrarlanan akciğer grafisi ve/veya balgam tahlillerinin, akciğer kanserinden ölümleri engellemede veya azaltmada bir rolünün olmadığı bilinmektedir.

ABD'de yapılan "Ulusal akciğer kanseri tarama çalışması" sonuçlarında akciğer kanseri için yüksek risk taşıyan kişiler en az 30 paket-yıl sigara içen ya da içmiş, ancak 15 yıldan az süredir bırakmış 55-74 yaş arası sağlıklı kişiler olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada, sağlıklı kişilerde, akciğerin düşük doz bilgisayarlı tomografisi ile 3 yıl boyunca yılda bir kez tarama yapılmış ve araştırma sonucunda:

  • Erken evrede yakalanan akciğer kanseri oranının arttığı
  • Geç evrede yakalanan akciğer kanseri oranının azaldığı
  • Tarama yapılırken akciğer kanseri tanısı konan hastalarda uygulanan tedaviler ile akciğer kanserine bağlı ölüm oranlarının %20 azaldığı
  • Aynı hastalarda tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarının %7 azaldığı saptanmıştır.

Bu sonuçlar akciğer kanseri için yüksek risk taşıyan kişiler için geçerlidir. Sigarayı bırakma programları ile birlikte uygulanacak erken evrede yakalama amaçlı tarama programlarının daha iyi sonuç vermesi beklenebilir.

Türk Toraks Derneği