Çocuklarda verem hangi sıklıkta görülür?

toraks.org.tr /

Tüberküloz tüm dünyada her 100.000 insan arasında 120 kişide, ülkemizde ise her 100.000’de yaklaşık 23-25 kişide görülmektedir.

Tüm dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon kişi tüberküloz hastalığına yakalanmakta ve 2 milyon insan ne yazık ki bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde yılda 15.000 civarında hastada görülmekte bunların da yaklaşık 1500-2000 tanesini çocuklar oluşturmaktadır. Hastalığın görülme sıklığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yıllar içerisinde azalmaya devam etmektedir.

Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu