Burun eğriliği, uykuda solunum zorluğuna yol açar mı?

toraks.org.tr /

Yapılan araştırmalarda yetişkin uyku apne hastalarında hava yollarının daha dar, orofaringial alanların daha küçük, damakların daha kalın, dillerinin daha geniş olduğu tespit edilmiştir. 

Uyku esnasında üst solunum yolunun daralması ve tıkanmasının uyku apne hastalığında temel sorun olduğu söylenebilir. Özellikle çocuk yaş grubunda ise uyku apne hastalığının en önemli nedenleri arasındadır. Çünkü çocuklarda hava yolu çapı ve kesit alanı erişkinlere kıyasla daha küçük olduğu için erişkinlerde hiçbir şikayete yol açmayan darlıklar, çocuklarda şiddetli, hatta hayati tehlike oluşturabilecek derecede ciddi hava yolu daralmalarına yol açabilir.

Çocukluk yaş grubunda görülen ve hava yolunda daralmalara neden olan hastalıklar; larinksin doğuştan kaynaklanan anomalileri (laringomalazi),  enfeksiyonlar (peritonsiller apse, retrofarengeal abse, akut larenjit), larinks ve trakeada yabancı cisimler, kitle ve tümörler iken, erişkinlerde; enfeksiyonlar (Ludwig anjini, tetanoz), anjionörotik ödem, edinsel subglottik stenoz, travmalar, yabancı cisim, kitle ve tümörler şeklinde sınıflanmaktadır.

Bu sebeple uyku apne hastalığı saptanmış tüm hastalarda öncelikle üst solunum yollarının dğerlendirilmesi, burun eğriliği, yumşak damak çöküklüğü, büyük dil gibi sorunların olup olmadığı kontol edilmelidir.

Türk Toraks Derneği Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu