Gripten korunma önlemleri

toraks.org.tr /

Kişisel Korunma Önlemleri;

Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınmalıdır. •Grip benzeri bir hastalık geçirildiğinde evde istirahat edilmelidir. •Hastayken, hastalığı bulaştırmamak için mümkün olduğunca diğer insanlarla temas sınırlandırılmalıdır. •Aksırma ve öksürme esnasında burun ve ağız kağıt mendille kapatılmalı ve kullanılan kağıt mendil çöp kutusuna atılmalıdır. •Sabun ve su ile eller sık sık yıkanmalıdır. •Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçınmalıdır. •Yüzeyler sık sık temizlenmelidir.

Grip aşısı;

2015-2016 grip sezonu için hazırlanan aşının içinde 2 adet influenza A (H1N1 ve H3N2) ve 1 adet influenza B virüsü bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan izlemlere göre ülkemizde en sık H1N1, ikinci sıklıkta H3N2 virüsü hastalığa neden olmaktadır. Bu virüslere karşı aşının koruyuculuğu bulunmaktadır.

Türk Toraks Derneği Solunum İnfeksiyonları Çalışma Grubu