Niçin uyuyoruz, uyumamız şart mı?

toraks.org.tr /

En ilkelinden en karmaşığına kadar tüm organizmalar zaman zaman yoğun aktivite gösterirken diğer zamanlarda da aktivitelerini azaltarak dinlenirler. İnsanlar da gün içinde aktivite gösterir, gece ise uyuyarak dinlenirler. Uyku insanlarda tüm vücudun dinlenmesini sağlıyor olmakla birlikte uyku ile dinlenen temel organımız beynimizdir. Beynimiz uyku esnasında yüzeysel ve derin uyku fazlarından oluşan döngüler yaşar. Yüzeysel uykuda beyin daha aktif iken derin uykuda aktivitesini belirgin derecede kaybeder. Derin uyku dediğimiz, beynin çok yavaş çalıştığı bu süreçte zihinsel ve bedensel dinlenmenin daha yoğun olarak gerçekleştiğini bilmekteyiz. Yeterli sürede veya kalitede uyuyamayan kişilerde uyanıklığı sürdürmekte ve zihinsel fonksiyonlarda gerileme gelişir, bu durumlarda beyin vücudun ve beynin daha yavaş çalıştığı durumlara geçtiğinde (oturarak dinlenmek, TV seyretmek, kitap okumak ve araç kullanmak gibi.) istemsiz olarak uykuya dalar. İstemsiz uykular çoğu zaman sosyal sorunlara neden olabildiği gibi araç kullanırken uykuya dalma gibi durumlarda da hayatı tehdit eden kazalar oluşabilir.

 

Hiç uyumama durumu ise doğal olarak gerçekleşmesi pek olası olmayan bir durumdur. Farelerde ve tavşanlarda yapılan deneylerde denek hayvanlarının hiç uyumaması sağlandığında 4-6. günlerde sebebi anlaşılamayacak şekilde bu hayvanların öldükleri gözlenmektedir. İnsanlarda bilinen bir tane "hiç uyumama" örneği vardır. Bu vakada; 4.günde bilinç bozukluğu gelişmiş, hasta uyutulmasına rağmen 7.günde hayatını kaybetmiştir. Yapılan incelemelerde ölüm nedeni tam olarak ortaya konamamıştır.

 

Bu bulgulardan da anlaşılmaktadır ki, uyku; sadece hayat kalitesini arttırmak için değil, aynı zamanda yaşamı sürdürmek için de olmazsa olmaz bir olgudur.

Türk Toraks Derneği Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu