Göçmen sorunu

toraks.org.tr /

Ülkemize gelen çeşitli göçmenlerin, sağlıkları açısından izlenmesi çok önemlidir. Dünya şu anda yeni bir kavimler göçü yaşamaktadır. Avrupa'da göçmenler nasıl bazı ülkelerde, özel olarak izlenip, sağlıkları, aşıları, tedavileri özel olarak düzenleniyorsa, biz de gelen göçmenlere aynı ihtimamı göstermeliyiz.

Hem onların hem de bizim sağlığımız açısından bu konu çok önemlidir. Son birkaç yılın rakamlarına bakılacak olursa İstanbul’da verem hastalığı (tüberküloz), göçmenlerde eskiye oranla on misli artmış görünmektedir.

Bir çoğunun barınma ve beslenme sorunu vardır. Evlerde 20-30 kişi bir arada kalmakta ve her infeksiyon hemen hepsini etkilemektedir. Devletin bu göçmenlere de grip aşısı dahil tüm aşıları ücretsiz yapması, toplum sağlığı açısından çok yararlı olacaktır. 

Türk Toraks Derneği bu çok önemli sorunu tartışmak ve soruna çözüm yolları önermek için, 2016 yıllık kongresinde ana oturumlardan birini bu konuya ayırmıştır.