Hastalıklar ve soğuk

toraks.org.tr /

Astım ve KOAH gibi hastalıkları olanlar, soğukta bronş sistemlerinde spazm ile nefesdarlığı, öksürük sonucu atak geçirebilirler. Halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni, bazı kişilerde soğukta kaldıktan sonra gelişir. Burun ve akciğerin içindeki temizlik ve korunmaya yönelik kirpiksi yapıların soğukta çalışması bozulur. Kalpteki koroner damarlarında hastalık olanlarda, aynı bronşlardaki gibi spazmlar olabilir, göğüs ağrısı hissedilebilir. Yüzde gelişen felçlerin önemli bir nedeni soğuktur. Herkeste değil ama duyarlı kişilerde soğuk olarak içilen içecekler ve yiyecekler, mide barsaklarda kramp ve ağrılara neden olabilir. Soğuk, vücuttaki sinir dermatomlarını etkileyerek nevralji denilen, belli bölgelerde ani spazmlar oluşturabilir, Bu ağrılar bazen elektrik çarpması gibi dayanılması güç derecede bile olabilir.

Ender bir kansızlık nedeni olan paroksismal nokturnal hemoglobinüride, kırmızı kan hücreleri dış zarı soğukta kolayca parçalanabilir. Çok enteresan bir hastalıktır, üzerinde araştırmalar sürmektedir. Bazı mikrobik infeksiyonlar, kanda soğuğa bağlı antikorlar geliştirerek, yine kansızlığa neden olabilirler (örneğin mikoplazma infeksiyonları). Şiddetli bir soğuk algınlığı sonrası veya soğuğa maruz kalma adale romatizması başlatabilir veya derecesini etkileyebilir.

Hem sıcak hem de soğuk, halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtiker, allerjik şişmeler ve anafilaksi denilen ölümcül allerjik şokun nedeni olabilir. Sıcaktaki ürtiker genellikle genetik bir yatkınlık gerektirir, buna karşın soğuk nedenli olan allerjik reaksiyonlar kalıtsal bir neden olmadan da ortaya çıkar. Deniz boğulmalarının önemli bir bölümü yüzme bilen ve açılan, uzun süre denizde kalan kişilerde olur. Bunun da önemli bir sebebinin açık denizde vücut ısısının düşmesi, kramplar ve allerjik reaksiyonlar olduğu otopsi çalışmalarıyla gösterilmiştir.