Yüksek sıcaklık ve nem astım hastalarını etkileyebilir

toraks.org.tr /

Son haftalarda ülkeyi etkisi altına alan sıcak ve nemli hava, solunum yolları hastalarında şikayet artışına yol açabilir. Bu hastalıklar arasında astım önemli bir yer tutar.

Astım hastalarında, çeşitli uyaranların akciğerdeki hava yollarının daralmasına yol açarak astımda kontrol bozukluğuna ve astım ataklarına neden olduğu bilinmektedir. Astımlı hastalarda nefes darlığına yol açan nedenlerin başında viral enfeksiyonlar ve alerjenlere maruziyet gelir. Bu etkenlerin yanı sıra iç ve dış ortam kalitesinin de astım kontrolü üzerine önemli etkileri olabilir.

Astımda nefes alıp verme yolu ile akciğerlere ulaşan havanın ısı ve nem özellikleri, hava yollarını uyararak semptom oluşumuna neden olabilir. Soğuk hava kadar, sıcak havanın ve yüksek nem oranının da astım semptomlarını tetikleyebileceği unutulmamalıdır. Sıcak ve nemli hava dolaylı yollardan havadaki alerjen yükünü de etkileyebilir. Hava sıcaklığında artış polen döneminin daha uzun sürmesi ile sonuçlanabilir. Aynı zamanda sıcak hava ile birlikte artan nem oranları iç ortamlarda küf mantarlarının ve ev tozu akarlarının üremesini kolaylaştırmakta ve alerjen maruziyet artışına yol açmaktadır.

Yaz aylarında hastaların, her dönemde  olduğu gibi, ilaçlarını düzenli kullanmaları çok önemlidir. Hava sıcaklığının 30°C, nem oranının %60’ın üzerinde olduğu günlerde özellikle saat 10:00-16:00 arasında dış ortam aktivitelerinden kaçınmak ve terleme yolu ile kaybedilen suyun yerine konulması önemlidir. Dışarıda bulunulması zorunlu hallerde, hastalar kurtarıcı ilaçlarını (kısa etkili nefes açıcı inhaler) yanlarında bulundurmalı ve ihtiyaç halinde kullanmalıdır. İç ortamda hava kalitesinin korunabilmesi için klima kullanımı önerilebilir. Ancak bu noktada, havanın aşırı soğutulmaması, dış ortama göre uygun sıcaklığın ayarlanması, klimaların temizlik ve kontrollerinin yapılıyor olması çok önemlidir. Bu konulara dikkat edilmesine rağmen, nefes darlığı, öksürük, hırıltı hışıltı gibi yakınmaların arttığı durumlarda vakit kaybedilmeden Göğüs Hastalıkları Uzmanı'na başvurulmalıdır.

Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji Çalışma Grubu