EMAR bile yapıldı, teşhis koyamadılar !

toraks.org.tr /

Ne yazık ki günümüzde bütün hastalıkların teşhisini basitçe koyabilecek bir cihaz geliştirilmemiştir. Çoğu zaman hastaların umut ettiği gibi, bir kan tahlili yaparak veya gelişmiş bir radyoloji cihazı ile bakarak teşhis koymak nadir durumlarda mümkündür. Hatta bazı hastalıklarda biyopsi dahil, yapılabilecek tüm tetkikler yapıldığı halde teşhis tam olarak netleşmemiş olabilir ve bu durum ne bir laboratuar hatasıdır ne de hekimin bilgi eksikliğidir.

Tıpta bilinen 100 bine yakın hastalığın bazıları o kadar nadir görülür ki, bunlarla ilgili yeterli araştırma, bilgi birikimi oluşmamıştır. Bu nedenle bu tür hastalıkların teşhisi çok zordur. Bazen de çok sık gözüken bazı hastalıklar normalde görüldüğünden farklı bulgularla ortaya çıkabilir, bunlarda da anormal bulgular hekimi başka yöne sevk edip asıl hastalığın teşhisini geciktirebilir.

Kapıdan giren her hastaya eldeki bütün tetkikleri yaparak teşhis koymaya çalışmak dünyanın hiçbir yerinde uygulanan bir yöntem değildir. Yoksa, en ufak şikayeti olan her hastaya yüzlerce kan tahlili yapmak, tomografi, MR, PET, ultrasonografi, anjiografi, kalp ekosu, endoskopi, kolonoskopi, bronkoskopi ve de biyopsiler yapmak gerekir. Bu kadar tetkik yapmak hastaya teşhis koymayı çabuklaştırmak bir yana çoğu zaman tanıyı geciktirebilir. Çünkü bazı tetkiklerin sonucu 3-4 hafta beklemeyi gerektirebilir. Bunun dışında tomografi gibi yöntemlerin hastaya ciddi oranda ışın verdiği, senede 2 den fazla tomografinin kanser riskini artırdığını da unutmamak gerekir. Ayrıca bazı radyolojik tetkikler bazı organlar için uygun da değildir, örneğin manyetik rezonans (Emar) akciğer hastalıklarında çoğu zaman önemli bir bilgi sağlamaz.

Hekimler öncelikle hastalara hastalıkları ilgili sorular sorarak olayı anlamaya çalışırlar. Sonra gerekirse bu sorgulamanın düşündürdüğü en muhtemel hastalıkların varlığını saptamak için hastaya en az zahmet verecek tetkiklerle işe başlarlar. Ancak, durum acilse ve zaman kaybetmek hayati ise o zaman çok daha ileri ve zahmetli tetkikler önceye alınabilir.

Hekimlik çok uzun yıllar eğitim gerektiren ve eğitimin hiç bitmediği bir sanattır!