Astım hastasının takibi nasıl yapılmalıdır?

toraks.org.tr /

Her hasta güncel tedavi planı, bu tedaviye uyum ve astım kontrol düzeyinin belirlenmesi açısından düzenli olarak değerlendirilmelidir.

Ne sıklıkta kontrole gelinmelidir?

Muayene ve değerlendirmelerin sıklığı astımın başlangıçtaki şiddetine göre değişir. Tipik olarak hastalar ilk tedavi başlandıktan sonra 1-3 ay arasında ve daha sonra her 3-4 ayda bir değerlendirilmelidir. Ancak astım atağı geçiren hastalarda bu takip değerlendirmeleri yine hastanın durumuna göre daha sık olmalıdır.

Astım kontrolü nasıl değerlendirilir?

Hastanın kullandığı ilaçlara olan yanıtına göre astımı “kontrol altında”, “kısmen kontrol altında” veya “kontrol altında değil” şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma hekim ve hastalara astım tedavisinin daha etkin yapılmasını ve uzun vadede astım atak gelişimini ve akciğer fonksiyonlarındaki kaybı önleme olanağını sağlar. 

Türk Toraks Derneği Astım & Alerji Çalışma Grubu