Astım teşhisi nasıl konulur?

toraks.org.tr /

Krizler halinde tekrarlayan öksürük, nefes darlığı, hırıltı veya hışıltı gibi yakınmalar ile gelen astımlı hastada muayene bulguları normal olabilir. Atak sırasında ya da belirtilerin sürekli olduğu dönemlerde akciğerlerin muayenesinde hastalığa özgü solunum sesleri duyulabilir.

Astım hastalığını ortaya çıkarabilecek bir kan tahlili yoktur. Röntgen bulguları genellikle normaldir.

Solunum fonksiyonu cihazları ile nefes ölçümleri (ilaçlı-ilaçsız) yapılarak tanı kesinleştirilebilir veya hastalığın şiddeti belirlenebilir.

Soluk verme hızını ölçen basit taşınabilir cihazlarla (PEFMetre) yapılan günlük ölçümlerin takibi ve değerlendirilmesi tanıyı koydurabilir. Özellikle doktor muayenesi sırasında muayene bulguları ve solunum fonksiyon testleri normal bulunan, sadece tetikleyicilerle astım belirtileri ortaya çıkan olguların tanısında, hastalığın meslekle ilişkisini belirleme de veya ilaç tedavisinin takibinde  PEFmetreler kullanılabilir.

Hekim tarafından gerekli görüldüğü durumlarda allerji deri testleri hastalarda astım beliritlerine yol açan risk faktörlerinin belirlenmesine yardım etmek amacıyla yapılabilir.

Türk Toraks Derneği Astım&Alerji Çalışma Grubu