Astım günü etkinlikleri başladı

toraks.org.tr /

5 Mayıs 2015 tarihinde Dünya Astım Günü faaliyeti olarak İstanbul Şubesi Avrupa yakasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cemi Demiroğlu Oditoryumunda Astım Farkındalığını artırmak üzere Saat 12:00’de Basın Toplantısı yapılarak 20’ye yakın basın mensubuna astım tanısı tedavisi ve risk faktörleri ile astımın ülkemizdeki yaygınlığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Ardından 12.30’da Hasta Farkındalığını artırmak üzere erişkin ve çocuk astımı konusunda ayrıntılı olarak hastalara ve halkımıza eğitim verildi. Hekimle iş birliği içinde risk faktörlerini giderip verilen tedaviyi düzgün kullanarak, yakınmasız yani kontrolde bir yaşam sürdürebilecekleri aktarıldı.