Bronşektazide temel tedavi yaklaşımı

toraks.org.tr /

Bronşektazi tedavisinde öncelikle altta yatan sebebi bulup onu tedavi etmek ve bunun yanısıra bronşektazinin neden olduğu sorunları hastanın ihtiyaçları ve tercihleri doğrultusunda tedavi etmeye çalışmak esastır.

Bronşektazi tedavisinin hedefleri şunlardır:

  • Bronşektaziye ait şikayetleri azaltmak
  • Yaşam kalitesini yükseltmek
  • Hava yolu hasarınının ilerlemesini önlemek
  • Solunum fonksiyonlarını korumak
  • Bronşektazi alevlenme sayısını azaltmak
  • Hastalığa bağlı başka problemlerin gelişmesini önlemek

 

Bu amaçla kullanılan yaklaşımlar da şöyle sıralanabilir;

  • İnfeksiyonun kontrolü
  • Bronş hijyeninin sağlanması
  • Bronş iltihabının azaltılması
  • Hastalığa bağlı başka problemlerin tedavisi ve önlenmesi

 

Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu