Nargile zararsız mı?

toraks.org.tr /

Nargile, Ortadoğu ve Güney Asya'ya özgü geleneksel bir tütün içme aracıdır. Kullanıcının bir hortum aracılığıyla sudan geçerek süzülen dumanı içine çekmesini sağlayan bir düzenekle çalışır.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre nargile dumanındaki zehirli maddeler korkutucu boyuttadır. Nargiledeki arsenik, nikel, kobalt, krom ve kurşun miktarı, sigara dumanındaki miktarlara göre çok daha yüksektir. Örneğin, sigara dumanında 34-85 ng.  kurşun bulunurken, nargilede bu oran 6 bin 870’dir. Sigara dumanında 40-120 ng. arsenik varken nargile dumanında bu miktar 165 ng’dır. Bu maddelerin tümü topraktan tütün bitkisine geçen ağır metallerdir. Hepsi son derece zehirlidir. Bir oranlama yapılırsa “Nargile sigaradan 50 kat daha zararlıdır.  

Bazı yerlerde nargile dumanının sudan süzüldüğü için zehirli maddelerin suda kaldığı ve nargilenin zararsız ya da daha az zararlı olduğu iddia edilmektedir. Bu aynı filtreli sigara’daki gibi bir kandırmacadır. Suda çözünen sadece 5-10 maddedir. Suda kalmadan içimize çektiğimiz daha binlerce madde vardır.

 

Ayrıntılı bilgi için www.dumansizhayat.org