22 Mayıs 2018

AKCİĞERLERİNİZ BİR SEBEP OLMADAN KATILAŞMAYA BAŞLARSA...

 

Akciğerlerin katılaşmasına, sertleşmesine sebep olan 150 kadar hastalık mevcuttur. Bu hastalıkların çoğunda dikkatle araştırıldığında bir sebep saptanabilir. Bazı durumlarda hastalar inorganik tozlara maruz kalmışlardır, örneğin; kot kumlamacılarında, madencilerde, asbestle ilgili iş kollarında çalışan kişilerde oluştuğu gibi. Ya da organik tozlara maruziyet söz konusudur; kuş besleyenlerin  akciğeri, kuaför akciğeri, çiftçi akciğeri gibi.

Buna karşılık herhangi bir sebebin saptanamadığı bir hastalık grubu da vardır ve bunlardan en önemlisi "İPF" diye kısaltılan, tıptaki adı "idiopatik pulmoner fibroz" olan hastalıktır. Bu hastalık çoğunlukla 50 yaşın üzerindeki, sigara alışkanlığı olan erkeklerde ortaya çıkar. Özellikle akciğerlerin alt bölümlerinde katılaşma ve kistleşme ortaya çıkar.

Bu hastalığa yakalanan hastalarda giderek ilerleyen nefes darlığı şikayeti ortaya çıkar. Çoğunlukla solunum sıkıntısı ilerleyerek 2-3 yıl içerisinde hastayı solunum yetmezliğine sokar. Ancak her hastada gidişatın farklı olabileceğini de dikkate almak gerekir.

Sebebi ve kesin tedavisi bilinmeyen bu hastalıkta son çare akciğer naklidir. Ancak son yıllarda hastalığın ilerlemesini yavaşlatan ilaçlar ülkemizde de kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan araştırmalar bu ilaçların özellikle hafif veya orta düzeyde hastalığı olanlarda etkili olduğunu göstermiştir.

Bu hastalıkların teşhisi ve tedavisi zor olduğundan, bu konuda uzmanlaşmış göğüs hastalıkları uzmanı, radyolog ve patoloğun olduğu bir merkezde değerlendirilmeleri gereklidir.

 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır