11 Şubat 2020

Toplumlar modernleştikçe astım artıyor mu?

 Astım ve allerji modernleşme ile ilgilidir. 1700'lerde Londra’da allerjik nezle çok ender bir hastalıktı. Sadece zeki ve üst sınıftan kişilerde olduğu kabul ediliyordu. Bu kişilerde olmasının nedeni olarak da, halkın yaşadığı tozlu ve pis ortama alışık olmamaları gösteriliyordu.

20.yüzyılda ve son yıllarda yapılan araştırmalar, yaşam koşulları düzeldikçe ve temizleştikçe rakamların arttığını göstermektedir. Dünyanın daha fakir olan yerlerindeki sıklık oranları (genellikle), zengin olan yerlere göre, astım ve allerji açısından daha düşük rakamlar göstermektedir. Tıpta bu fenomen, hijyen hipotezi olarak bilinir. Bu durum kabaca daha temiz evlerde oturan ilgili annelerin çocuklarının daha çok hasta olmasıyla açıklanabilir. Bakımsız ve daha fakir çocuklar bu açıdan bazen daha sağlıklı olabilir. Ama bu durum her yerde aynı değildir. Afrika ve Almanya’yı mukayese ettiğinizde aradaki sıklık farkı, hijyen hipotezi ile açıklanırken, bizim ülkemizde bu durum işlememekte ve kırsal kesimdeki astım rakamlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Ülkemiz hızlı bir değişim geçirmekte ve geleneksel köy yaşamı hızla düzelmektedir. Buna karşın, yoğun iç ve dış göç alan şehirlerin az gelişmiş kesimlerinde durum kötüye gitmektedir.

Ayrıca bize özgü önemli bir sorun, ülkemizdeki yoğun yakın akraba evlilikleridir. Her 4-5 evlilikten biri kardeş çocukları ile olmaktadır ki, bu durum sadece astım ve allerji için değil, bir çok hastalığın ülkemizde daha sık görülmesinin ana nedenidir. Demek ki, sağlık da dahil olmak üzere toplumsal olayların bir değil bir çok nedeni bir aradadır.

 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır