5 Mart 2018

Zatürre oldum, ya kansere çevirirse ?!

 

 Zatürrenin ( pnömoni) kansere dönüşmesi mümkün değildir. Zatürre mikrobik bir hastalıktır. Akciğerlerdeki hava almamıza yarayan alveol denilen keseciklere kadar ulaşan mikroplar, orada iltihaba yol açar. Bu keseciklerin içi sıvıyla dolar. Orada meydana gelen iltihap sebebiyle genellikle hastada ateş,öksürük ve balgam yakınması meydana gelir. 

Buna karşılık akciğer kanserinde, akciğer veya bronşlardaki bir hücre, kontrolsüz olarak çoğalmaya ve etraftaki dokulara zarar vererek yayılmaya başlar. Hatta lenf yoluyla lenf bezlerine, kan yoluyla vücudun diğer organlarına yayılır.

Akciğer kanserinin başlıca sebebi sigaradır. Hastaların %90'dan fazlası sigara içer. Bunun dışında bazı kimyasal madde ve gazlara maruz kalmak da kansere neden olabilir. Genetik yatkınlık bazı hastalarda önemlidir. Birinci derece akrabalarında kanser olan kişi, aynı zamanda sigara da içiyorsa kanser riski 2.5 kat daha fazla bulunmuştur. 

Geçirilmiş bazı akciğer hastalıkları nadir de olsa akciğer kanserine zemin oluşturabilir. Ancak bu akciğer hastalığı zatürre değildir. Akciğerde sertleşmeye yol açarak iyileşen hastalıklarda uzun yıllar sonra bu sertleşmiş akciğer dokusundan kanser gelişebilir. Verem hastalığı iyileşirken akciğerde fibrozis dediğimiz sertleşmeye yol açarak iyileşir. Verem geçirmiş kişilerde akciğer kanseri riski 3 kat fazladır. Akciğerde yaygın sertleşmeye yol açan skleroderma hastalığında akciğer kanseri riski 20 kat artmıştır.

Sonuç olarak bazı akciğer hastalıkları daha sonra akciğer kanserine zemin oluşturabilirler ama genellikle halk arasında çok korkulan "zatürre oldum, kansere çevirir mi?" sorusunun cevabına "Hayır" denilebilir.

Buna karşılık çok nadir bir akciğer kanseri tipi olan "bronkoalveoler kanser" in akciğer grafilerinde zatürre gibi gözüktüğü, ileri incelemelerle bunun zatürre olmadığı akciğer kanseri olduğunun saptandığını belirtmek gerekir. Burada baştan itibaren bir zatürre yoktur, kanser grafide zatürre gibi gözükmektedir.

 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır