16 Eylül 2017

SONBAHAR GELDİ, ZATÜRREDEN (PNÖMONİ) KORUNMAK İÇİN NELER YAPMALI?

Birçok vakada zatürre (pnömoni) evde tedavi edilebilir.  Ağır olguların, yaşlı hastaların, oksijen tedavisi  ve ya yoğun bakım desteği  gerektiren hastaların  hastaneye  yatması  gerekir. Tedavi  hastaya  göre değişir. Tedaviye erken başlandığında ve ayaktan tedavi edilebilen olgularda, sonuçlar yüz güldürücüdür. Ancak, teşhis ve tedavisi gecikmiş ağır zatürre olgularında ne yazık ki ölüm görülebilir, bu nedenle zatürreden korunmak büyük önem taşır.

Zatürreden korunmak için zatürre oluşumunu kolaylaştıran olumsuz faktörler düzeltilmelidir. Bu amaçla müzmin hastalıkların uygun şekilde takip ve tedavisi, stresten kaçınma, dengeli beslenme ve hijyenik barınma koşullarının sağlanması, alkol, tütün ve ilaç bağımlılığının kontrolü ile ağız ve mide içeriğinin solunum yollarına kaçmasına (aspirasyon) yol açan risk faktörlerinin azaltılması gerekir.

Yüksek riskli kişilerin zatürreye karşı bağışıklığının arttırılmasına yönelik olarak, pnömokok aşıları ve yıllık grip aşısı uygulamaları da zatürreden korunma stratejileri arasında yer alır.

Zatürreye yol açabilen veya kolaylaştırıcı olan grip salgınları sırasında kalabalıkla temasın azaltılması, maske kullanılması ve özellikle yüksek riskli gruba grip bulaştırabilecek kişilerin aşılanması, korunma için önerilen hususlardan bazılarıdır.

Yeterli beslenememe çocuklarda zatürre gelişimini kolaylaştıran en önemli faktördür. Ülkemizde bebeklerin % 10’dan azı, doğumu izleyen üç ay içinde sadece anne sütüyle beslenebilmektedir. Anne sütü bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve aşılara daha iyi yanıt verilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, yeterli anne sütü alımının teşvik edilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde aşılanma oranları oldukça düşüktür (% 54,2). Kızamık, boğmaca ve tüberküloz çocuklarda en önemli zatürre etkenleridir. Bu nedenle, söz konusu hastalıklara ait aşıların yapılması zatürre sıklığını azaltacaktır. Yine çocuklarda zatürre nedenleri arasında sık rastlanan bir bakteri olan Haemophilus influenzae’ye karşı geliştirilen H. influenzae tip b aşısının çocuklardaki rutin aşılama programına dahil edilmesi gerekmektedir.

Çocukların sigaraya maruz kalması zatürre sıklığını, bu nedenle hastaneye yatışları ve ölümü arttırmaktadır. Ülkemizde çocukların yaklaşık % 70’i sigaraya maruz kalmaktadır. Çocukların sigaraya maruz kalmasının önlenmesi zatürre ile ilişkili sağlık sorunlarını azaltacaktır.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır