29 Haziran 2017

Uyku apnem var, ehliyet alırken sorun yaşar mıyım?

İçişleri bakanlığınca, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartlarıyla muayenelerine dair yönetmelikte değişiklik 29 Aralık 2015 günü Resmi gazetenin 29577 sayısında yayımlanmıştır.

Sürücü belgeleri sınıfı ikiye ayrılmıştır.

1. grup: M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfları

2. grup: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfları

            Buna göre: Sürücü / Sürücü adaylarının muayenesi; Sağlık bakanlığına bağlı sağlık kurumları, üniversite hastaneleri ve poliklinikleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığı' nca ruhsatlandırılan özel sağlık kuruluşlarında tabip veya uzman tabiplerce yapılır. Sağlık raporu hazırlanırken öncelikle kişiden sağlığı hakkında "beyan formu" doldurması istenir. Yönetmelikte belirtilen tüm hastalıklar tek tek kontrol edilir (burada uyku bozuklukları; "obstrüktif uyku apne sendromu" ve "gündüz aşırı uyuklama hali" şeklinde tanımlanmıştır), uzmanlık gerektiren durumlarda ilgili branşa sevk yapılabilir Eğer uzmanlık gerekecek durum nedeniyle sevk edildiyse, uzman hekimin de düzenleyeceği ikinci bir rapor ile birlikte, ilk hazırlanan rapor geçerli olacaktır.

            Sağlık raporunu düzenleyen tabip veya uzman tabibin sorumluluğu büyüktür. Verilen sağlık raporunun gerçeği yansıtmadığı tespit edilirse, hem verilen rapor geçersiz sayılır, hem de ilgili kişilere savcılıkça suç duyurusu yapılır. İlgili hekim suçlu bulunduğu takdirde bir daha sürücü sağlık raporu veremez.

            Sürücü / sürücü adaylarının Vücut kitle indeksi (VKİ) >33 kg/m2 ise başka hiçbir şikayete bakılmaksızın "tüm gece uyku testi (polisomnografi)” istenir. Eğer kişinin "tanıklı apnesi" ve "gündüz uyuklama hali" varsa, VKİ ne bakmaksızın polisomnografi istenir. Apne Hipopne indeksi (AHİ) > 30 olanlar veya 3015 (yani orta ağırlıklı uyku apne hastalığı varlığında) olup beraberinde gündüz uykuya meyil hali olanların tedavi görmeden ehliyet almasına izin verilmez. Bu kişiler gerekli tedaviyi aldıktan ve hastalıkları kontrol altına alındığı tespit edildikten sonra en az bir adet uyku sertifikalı hekimden oluşan 3 kişilik heyetin kararı ile (eğer 2. grup ehliyet alacak ise sağlık raporunda mutlaka hastalığı ve tedavisi ile ilgili bilgiler girilmelidir) ehliyet alabilir / araç kullanabilir.

Türk Toraks Derneği Uyku Bozuklukları ÇG

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır