28 Haziran 2017

Akciğer zarından biyopsi alınabilir mi?

Plevral yani akciğer zarından biyopsi akciğerleri, göğüs duvarının iç yüzeyini veya akciğer zarını ilgilendiren hastalık veya enfeksiyon durumlarında bu bölgelerden parça alınması işlemidir. Plevral biyopsi ile başta kanser, tüberküloz olmak üzere birçok hastalığın tanısı konabilir. Eğer kapalı biyopsi ile tanı konulamazsa cerrahi biyopsi yapılabilir. İşlem genellikle hastane ortamında yapılır. İşlem öncesi kan sayımı yapılmalıdır, akciğer grafisi çekilmelidir.

İşlemin yapılışı

  1. İşlem oturur pozisyonda yapılır
  2. Biyopsi alınacak bölge antiseptik ile temizlenir
  3. Cilde, akciğer zarları arası boşluğa ve akciğer zarına anestezik madde enjekte edilir.
  4. Kalın bir iğne cilt üzerinden geçilip akciğer zarları arası boşluğa girilir.
  5. Kalın iğnenin içinden daha ince bir iğne geçirilip dokudan parça koparılır.
  6. Genellikle 3 biyopsi örneği alınır.
  7. İşlem bittikten sonra biyopsi yapılan alan bandaj ile kapatılır.

İşlemin riskleri

İğne akciğerlere girebilir, akciğerde sönmeye neden olabilir. Bu durum genellikle kendiliğinden düzelir. Bazen havayı boşaltmak ve sönmüş akciğeri havalandırmak için göğüs tüpü takılabilir. Işlem sırasında kanama olabilir.

Türk Toraks Derneği Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır