19 Nisan 2017

Aşırı terleme bir hastalık mıdır: Hiperhidrozis

Terleme, vücudun sıcaklık dengesini korumak için oluşan doğal bir durumdur. Ancak, kişinin günlük işlerini olumsuz etkiliyorsa ve yaşam kalitesini bozup ruhsal sıkıntılara yol açan bir durum haline geliyorsa hastalık olarak kabul edilir ve tedavi gerektirir.

Bazı ilaçların kullanımı, hastalık öyküsünün bulunması (guatr, şeker hastalığı, hormonal hastalıklar gibi), şişmanlık, menopoz veya toplum içinde çekingen kişilikte olmak gibi psikiyatrik rahatsızlıklar kişide aşırı terlemeye yol açabilir. Bu gibi durumlarda terlemeyi önlemek için, altta yatan asıl hastalığa yönelik tedavi yapılır. Terleme şikayeti olan hastalarda, öncelikle altta yatan bir hastalık var mı diye muayene, ardından tahlil ve tetkikler yapılır.

Terlemeye neden olan bir hastalık saptanmayan bir hasta grubunda ise terlemenin gerçek nedeni bilinmemektedir. Bu hastaların yaklaşık yarısında ailesel öykü bulunur. Hastalık, genellikle çocukluk veya ergenlikte başlar ve kadınlarda biraz daha sık görülür. Özellikle duygusal stres sırasında terleme miktarı daha da artabilir. Kişi hem kendisinde terlemenin yarattığı rahatsızlıktan, hem de terlemesinin diğer insanlar tarafından fark edilmesi nedeniyle sorun yaşayabilir. Tedavi, genellikle hastanın bu durumdan ne kadar rahatsız olduğu ile ilgilidir. Sıklıkla eller, koltuk altı, ayaklar, baş ve yüz terler.

Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi ÇG

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır