21 Mart 2017

Down Sendromu ve Akciğer sorunları

Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromu farkındalık günü. Peki Down sendromu nedir ve ne gibi akciğer sorunları ile karakterizedir?

Down sendromu (DS) çok sayıda organ sistem anomalileri içeren, en sık görülen kromozom bozukluğudur. Dünya genelinde bildirilmiş sıklığı 700-800 canlı doğumda 1’dir. Down sendromlu bütün olgularda bilişsel ve motor kısıtlılık bulunurken, olguların yarıdan fazlasında (%56.5) doğumsal kalp hastalıkları mevcuttur.

DS’lu hastalarda akciğer problemlerine de sıklıkla rastlanır. Bunun nedenleri daralmış üst solunum yolu, dilin büyük olması, hava yolu çapının nispeten dar olması, üst solunum yolu kaslarının gerginliğinde azalma sonucu oluşan yutma güçlükleri ve bu hastalarda sık görülen reflü hastalığıdır. Tüm bu nedenlerle üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, aspirasyon denilen akciğere yiyeceklerin kaçması ve hava yolu aşırı duyarlığının sıklığı bu hastalarda artmıştır. DS’lu hastalarda müzmin öksürük, hırıltılı solunum ve nefes darlığı sıklıkla görülür. Özellikle uzun süreli öksürük yakınması olan, astım tedavisine yanıt vermeyen ve sık tekrarlayan zatürre öyküsü olan hastalarda, aspirasyon düşünülmelidir.

DS’lu hastalarda uyku bozuklukları da sıklıkla görülür ve uzun dönemde oksijen düzeylerinde düşme ve akciğer tansiyonu (pulmoner hipertansiyon) ile sonuçlanabilir. Bu hastaların takibinde ailelerin aspirasyona dikkat etmeleri, hastanın aşırı kilo almasından kaçınmaları, düzenli olarak aşılarını yaptırmaları ve özellikle pasif sigara dumanından çocukları uzak tutmaları önerilir.

Unutmayın, gerçek dost kromozom saymaz.

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır