22 Şubat 2017

Yoğun bakımda hastam neden uyutuluyor?

        Yoğun bakım üniteleri hastaların yaşamsal bulgularının yakından ve aralıksız gözlendiği, değişen ağırlıkta organ yetmezliği olan hastaların izlenerek tedavi edildiği  ve deneyimli bir ekip tarafından 7/24  hizmet veren özellikli birimlerdir. Hastanın tansiyon, nabız, oksijen düzeyi ve hekimin gerekli gördüğü diğer yaşamsal bulgularının sürekli olarak izlenmesine olanak veren  monitör her hasta başında bulunmaktadır. Monitörde ölçülen değerlerin hasta için uygun aralıkta olması amaçlanmaktadır. Hasta için ayarlanan sınırların dışında değerler ölçüldüğünde cihaz alarm sesi vermektedir. Yoğun bakım ünitesinde hastanın ihtiyacına göre solunum ve dolaşım desteği ayrı ayrı ya da aynı anda uygulanabilmektedir.

Peki hastam uyanık mı? Beni anlayabiliyor mu?

       Her hastanın hastalığının ağırlığına göre bilinç durumu farklı olmaktadır.  Bilinci açık hasta ile iletişim kurmak olasıdır ancak yoğun bakım ortamında algıda farklılık olabilmektedir. Bilinci etkileyen onlarca faktör vardır. Beyin damar hastalıkları ya da hastanın geçirdiği müdahalelere bağlı olarak beyin fonksiyonları etkilenebilmektedir. Solunum ve dolaşım sistemindeki bozulmalar da bilinci sıklıkla etkilemektedir. Hastanın uykulu olması, aşırı tepki vermesi, uyandırılamaması bilinç bozukluğu olarak değerlendirilirken koma kadar ağır bir durum da gelişebilir. Hastanın bilinç durumu açık olmasına rağmen ağrı ya da tedirginliğini gidermek ya da cihazlarla uyumunu artırmak için ilaç başlanabilmektedir. Bu tarz ilaçlar  sakinleştirici veya uyutucu özellikte olduğu için hastanızla iletişim kuramayabilirsiniz. Böyle bir durum varlığında yoğun bakım hekimi  size bilgi verecektir.

Türk Toraks Derneği Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım ÇG

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır