30 Ekim 2016

İPF (İdiopatik pulmoner fibrozis) ne sıklıkta görülür?

Akciğer sertleşmesinin en önemli nedenlerinden olan İPF ne sıklıkta görülüyor, yıllar içinde azalıyor mu? Göğüs Hastalıkları alanındaki en önemli tıp dergilerinden ERJ'nin (European Respiratory Journal) temmuz sayısında bu konuda 2 araştırma yayınlandı.

Araştırmaların ilkinde 2004-2010 yılları arasında ulusal veritabanı kayıtlarından, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni ortaya çıkan hastaların hesaplanması amaçlanmış, ayrıca 2005 ile 2010 yılı karşılaştırılarak yıllar içindeki değişimin görülmesi de amaçlanmıştır. Buna göre 2005 yılında yıllık yeni hasta oranı 100 bin kişide 7.9 iken, 2010 yılında 100 binde 5.8 bulunmuştur.

Buna karşılık İPF ile ilgili yapılmış bu konudaki veriler birbirinden çok farklıdır. Hatta aynı dergide yayınlanmış olan, Kanada'da neredeyse aynı yöntemle yapılmış çalışmada yıllık hasta oranı 100 binde 18.7 bulunmuştur. Literatürde daha önce yapılmış çalışmalarda verilen oranlar 100 binde 0.9 ile 16.3 arasında değimektedir.

Türk Toraks Derneği'nin yaptığı ve 2014 yılında yayınlanan araştırmada ülkemizde yıllık yeni hasta oranı 100 binde 5 olarak bulunmuştur. 

Bu verileri diğer hastalıklarla karşılaştırırsak tüberküloz (verem) yıllık yeni hasta oranı ülkemiz için 100 binde 23'tür. Akciğer kanseri de yaklaşık olarak benzer oranlarda saptanır. 

Sonuç olarak İPF, tedavisi çok zor, kötü gidişli bir hastalık olmasına karşılık çok sık görülen bir hastalık değildir. Yapılan tıbbi araştırmaların sonuçlarına göre ülkemizde her yıl 800 ile 15000 hasta ortaya çıkması beklenebilir.

Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır