1 Ağustos 2016

SESSİZ DÜŞMAN: KOAH

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı yani kısaca KOAH; zararlı gaz ve partiküllere karşı akciğerde oluşan müzmin iltihap sonucu ortaya çıkan gelişen nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi yakınmalarla karakterize  bir hastalıktır. Zararlı gaz ve partiküller, başta sigara dumanı olmak üzere, ısınma ve yemek pişirme amacıyla evlerde yakılan odun, kömür, tezek gibi yakıtların dumanı ve mesleki toz ve dumanlar olarak sayılabilir.

KOAH günümüzde tüm dünyada 3. en sık ölüm nedenidir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde giderek artan önemli bir sağlık sorunu olan KOAH hastalığı maalesef kamuoyu ve sağlık görevlilerince iyi bilinmemektedir ve hastaların yarıdan fazlası henüz teşhis edilmemiş durumdadır.

Hastalığın tanısı için spirometri denilen solunum testi zorunludur. Müzmin semptomları olan ve risk faktörlerine maruziyet öyküsü bulunan orta-ileri yaştaki yetişkinlerde solunum testi tanıyı doğrular.

KOAH’ta kalp damar sistemi hastalıkları, iskelet kas hastalıkları, kemik erimesi (osteoporoz) depresyon, akciğer kanseri, uyku bozuklukları gibi ek hastalıklar oldukça sık görülür ve bu hastalıkların varlığı ve ağırlığı, hastalığın gidişatını etkiler.

Risk faktörlerine maruz kalmış ve müzmin öksürük, balgam ve nefes darlığı şikayetleri olan hastalarda KOAH olabilir. “Sigaranın tek başına öksürük nedeni olmadığı” bilinerek bu kişilerin mutlaka bir Göğüs Hastalıkları Uzmanına başvurmaları önerilir.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır