5 Temmuz 2016

Akciğer sertleşmesi neden hayatı tehdit eder?

İnsanın oksijensiz yaşaması mümkün değildir. Vücuda oksijeni sağlayan organımız akciğerlerimizdir. Ağız veya burundan aldığımız hava, bronşlar yoluyla akciğerlerin en uç kesimindeki alveol denen keseciklere ulaşır. Nefes yoluyla alınan havanın içindeki oksijen alveollerin duvarındaki ince damarların içine geçer. Sonra da kan yoluyla vücuda dağılır.

Akciğerin yapısı değişir, sertleşme diye tanımlayabileceğimiz fibrozis ortaya çıkarsa, alveollere kadar ulaşan oksijen, damarların içine geçmekte zorlanır. Tüm organlar oksijensizlikten etkilenir ama oksijene en fazla ihtiyaç duyan kalp ve beyin en fazla etkilenir.

Akciğerin sertleşmesi-katılaşmasına yol açan 150’ye yakın hastalık vardır. Bunların en sık gözükeni sarkoidoz’dur. Ancak sarkoidoz %60-70 tedavi gerekmeyen, ya da kendiliğinden gerileyen bir hastalıktır. Hastaların az bir bölümünde sarkoidoz ilerleyerek oksijen yetersizliği gelişir. Buna karşılık İPF diye kısaltabileceğimiz idiopatik pulmoner fibrozis hastalarının hemen tamamında hastalık ilerleyerek solunum yetmezliğine yol açar.

Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır