17 Haziran 2016

Uyurken neler oluyor?

Uyku temel olarak iki farklı evreden oluşur: NREM (non-REM ya da yavaş dalga) ve REM evreleri. Her bir evre kendine özgü EEG hareketliliği sergiler. Uyku NREM uyku ile başlar. Daha sonra ise REM uykusuna geçilir. EEG kayıtları aracılığı ile birbirlerinden ayrıştırılabilen bu evreler sabaha dek dönüşümlü olarak birbirlerini takip eder. NREM uykusunun, yine EEG kayıtları aracılığı ile ayrıştırılabilen 3 farklı alt evresi vardır: evre 1, 2 ve 3.

Uykuya dalış evre 1(N1) ile başlar. Sırasıyla evre 2 ve 3 (N2 ve N3) gerçekleşir ve uyku derinleşir. İleride de açıklanacağı üzere, evreler ilerledikçe uykunun derinleştiğinden değil daha “dinlendirici” olduğundan söz etmek daha doğrudur. O halde önceki cümle yenilenirse: sırasıyla evre 2 ve 3 (N2 ve N3) gerçekleşir ve uyku giderek daha dinlendirici olur. Evre 1’den 3’e ilerleme 30-45 dakika sürer. İkinci bir 30-45 dakika süresince NREM uyku evreleri bu kez ters yönde 3’ten le (N3’ten N1'e) doğru ilerler. Bu şekilde tamamlanan 90 - 110 dakikanın sonunda REM uykusuna geçiş gerçekleşir. İlk REM uykunun süresi 5-10 dakikadır. REM uyku NREM kadar dinlendirici değildir.

Türk Toraks Derneği Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır