23 Şubat 2016

Çok fazla kronik akciğer hastası var

Dünyanın tüm bölgelerinde erişkinlerde erken ölümlerin en büyük nedeni olan kronik hastalıklar, uluslararası sağlık gündeminde uzun süreler ihmal edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kronik hastalıklar konusunda yayınladığı raporunda hastalık yükü konusunda var olan verileri yayınlamış ve kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için acil eylem çağrısında bulunmuştur.

Bu kronik hastalıkların çok önemli bir bölümünü akciğer hastalıkları oluşturur. Türkiye’de solunum sistemi hastalıkları en sık görülen 3. ölüm nedenidir. Kronik akciğer hastalıkları başlığı altında KOAH, astım, akciğer katılaşması, uyku-apne hastalığı, bronşektazi sayılabilir.

KOAH, 40 yaşın üstü insanlarda yaklaşık %15 oranında görülür. Günümüzde tüm dünyada 3. ölüm nedeni haline gelen KOAH, tüm ölümlerin de %5.5’inden sorumludur. Genel olarak tüm yaş grupları dikkate alındığında ülkemizde sıklığı %4.2 dir ve ülkemizde yaklaşık 3 milyon KOAH hastası olduğu tahmin edilmektedir. 

Astım çocuk yaş grubunda %8, erişkin yaş grubunda ise yaklaşık olarak %4 oranında görülür. Buna göre ülkemizdeki astım sayısı 3,5 milyon kadardır. 

Akciğer katılaşmasına sebep olan 100 kadar hastalık mevcuttur. Bunların toplamının görülme sıklığı yaklaşık 1000 de 1'dir. Her yıl ülkemizde 70 bin kişinin akciğer katılaşması sorununa yakalanmasını bekleyebiliriz.

Bronşektazi konusunda tüm dünyada sınırlı veri mevcuttur. Ancak sık görülen hastalıklardan biridir. Yaklaşık % 1 oranında olduğunu tahmin ettiğimizde, bu ülkemiz için 700 bin hastaya karşılık gelir.

Son olarak uyku-apne hastalığının da %3 oranında görüldüğünü, bunun da 2 milyon kadar hasta anlamına geldiğini düşünür ve bu sayıları toplarsak ülkemizde 10 milyona yakın kronik akciğer hastası olduğunu söylemek mümkündür.

Bu sayılara akciğer kanseri, tüberküloz, akciğer damar tıkanması, zatürre, zatülcenp gibi kronik olmayan akciğer hastalıkları dahil değildir. Bunları da dikkate aldığımızda Göğüs Hastalıkları hekimlerine ulusal akciğer sağlığını korumak adına büyük bir yük düştüğünü söyleyebiliriz.

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır