17 Şubat 2016

Sigara içenler kanser ilaçlarını alamayacak mı?

Son günlerde bazı yayın organlarında akciğer kanserli hastaların sigara içenlerine kanser tedavisinin SGK tarafından ödenmediği şeklinde bir haber yayınlanmıştır. Bu haberde geçen düzenleme yeni bir uygulama olmayıp yeni bir gelişme değildir ve sadece erlotinib isimli ilacı içermektedir.

Bildiğiniz üzere, ilaçlar hastalarımız için ruhsatlandırıldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değerlendirilerek geri ödemeleriyle ilgili Sağlıkta Uygulama Tebliği (SUT) içerisinde ödenme koşulları yer almaktadır. Bahsi geçen akciğer kanserli bir grup hastada, kullanım izni alan Erlotinib ile ilgili SUT tebliği aşağıya alınmıştır:

"Erlotinib; lokal ileri evre ya da metastatik adenokarsinom histolojik tipinde olan küçük hücreli dışı akciğer kanserli, hiç sigara kullanmamış, daha önce kemoterapi almış ve progresyon gelişmiş hastalarda; bu durumun belirtildiği tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, ikinci ve üzeri tedavi basamaklarında bu uzman hekimlerce veya göğüs hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir."

Erlotinib, kanserlerin özel bir alt grubunda, kanser oluşmasına neden olan "EGFR yürütücü mutasyonu pozitif" hastalarda oldukça etkili, hedefe yönelik yeni jenerasyon bir ilaçtır. EGFR mutasyonu pozitif hastalarda, ilk basamak kemoterapiye yanıt alınmaması halinde, uygun rapor düzenlenmesi ile (2.basamak) uygulamanın geri ödenmesinde problem bulunmamaktadır.

Buna karşılık EGFR mutasyonu negatif hastalarda ilacın kullanımının çok anlamı yoktur. EGFR mutasyonu genellikle sigara içmeyen adenokarsinomlu hastalarda görülür. EGFR mutasyonu bakılamayan (yeterli nitelikte doku olmaması durumunda) hastalardan ancak sigara içmeyen adenokarsinomluların bu ilaçtan yarar görme şansı yüksektir.

Mevcut SUT düzenlemesi EGFR mutasyonu yaygın bakılamadığı zamanda hazırlanmış, yakın zamanda güncellenmemiştir. Bu nedenle mevcut düzenlemenin aşağıdaki gibi değiştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır

"Erlotinib; EGFR pozitifliği saptanmış küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının tedavisinde; bu durumun belirtildiği 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, tıbbi onkoloji uzmanı veya göğüs hastalıkları uzmanı tarafından reçete edilir."

Bu vesile ile ilgili SGK’nın uygulamasında bir sorun olmadığını belirtir, öte yandan ülkemizde akciğer kanserli hastaların tedavilerinin gecikmemesi ve ilaca ulaşımda sıkıntı yaşamamaları açısından, göğüs hastalıkları uzman sayısının ve dağılımının tıbbi onkoloji uzmanlarının 3 katı olması nedeniyle, daha önce de SGK’ya başvurulan şekilde bir düzenlemenin gerekli olduğuna inanıyoruz.

Hepinize sağlıklı, sigarasız, dumansız bir yaşam dileklerimizle…

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır