28 Ocak 2016

ALERJİK NEZLE VE SİNÜZİT

Kabaca bahar ve yazın olan nezleler alerjiktir. Yıl boyu olan nezleler alerjik olabilir de olmayabilir de, ancak kışın olan nezleler genellikle alerjik değildir. Kış ve soğuk, insanın temelde iyi çalışmayan otonom sinir sistemini bozarak bir sürü hastalığa neden olabilir. Vazomotor rinit denilen bu durum, sıklıkla alerjik nezle ile karışır veya beraber de olabilir. Aslında temelinde vücudun bir ısınma sorunu vardır ve titreme, hapşırma, öksürme, vücudun ısınması için yapılan en basit korunma yöntemleridir. Ancak ısıtma sistemi hasarlı olan kişiler, bu işlemi bir türlü tam olarak yapamadıklarından, sürekli hapşırıp, öksürürler ve üşürler. Bu kişilerin toplumdaki sayıları azımsanmayacak kadar çoktur. Düzenli spor yapmak, fazla kiloları atmak ve fazla giyinmemek, ana tedavi prensipleridir.

Yıl boyu süren alerjik durumlar evdeki tozlar, beslenilen hayvanlar, ev ve çalışma ortamındaki küfler, işyerindeki çeşitli etkenler vs bağlı olabilir. Alerji Kliniğinde muayene ve gereken testlerin yapılması, yol göstericidir. Ev hayvanları alerjisine bağlı şikayetler, evde hayvan besleme alışkanlığının artmasına bağlı giderek daha sık görülmektedir. Polen alerjiklerin yaklaşık beşte bir bazı sebze ve  meyvelere de alerjiktir.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır