19 Ocak 2016

Hastaların sadece hakları yok, sorumlulukları da var

1) BİLGİ PAYLAŞIMI

a. Hastalar, sağlık görevlilerine mevcut sağlık durumları, geçirdikleri hastalıklar, alerjiler ve gerekli diğer ayrıntılar hakkında bilgi vermekle sorumludur.

b. Hastalar, sağlık görevlilerine yakın aile çevresi, arkadaşları ve vereme hassas olabilecek ya da temas sonucu hastalığa yakalanmış olabilecek diğer kişiler, işyerleri veya okulları, açık adresleri ve adres değişiklikleri hakkında bilgi vermekle sorumludur.

2) TEDAVİYE UYMA

a. Hastalar; kendilerine önerilen tedavi planına, kendisine doğrudan gözetimli tedavi uygulanmasına, kendisinin ve başkalarının sağlığını korumak için yapması istenenlere uymakla sorumludur.

b. Hastalar; tedavi olma sürecinde yapılan incelemelere ve kontrollere her türlü uyumu göstermekle sorumludur.

c. Hastalar; sağlık görevlilerine tedavi sırasında karşılaştıkları güçlük ve sorunlar hakkında bilgi vermekle sorumludur.

d. Hastanede yatırılarak tedavi edilen tüberküloz hastaları, taburculuklarından hemen sonra verem savaşı dispanserlerine başvurmakla sorumludur.

3) TOPLUM SAĞLIĞINA KATKI

a. Hastalar; kendilerinde verem belirtileri görüldüğünde, toplum sağlığı ve diğer insanların korunması için, sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurmakla sorumludur.

b. Hastalar; temaslılarının belirlenmesi ve ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek gerekli kontrollerinin yapılması konusunda yardımcı olmakla sorumludur.

c. Hastalar; sağlık görevlileri ve diğer hastaların haklarına saygı göstermekle sorumludur.

4) DAYANIŞMA

a. Hastalar; diğer hastalarla dayanışma içerisinde toplum sağlığına katkıda bulunmak için hep birlikte hareket edebilme bilincinde olmalıdır.

b. Hastalar, tedavi sırasında edindikleri bilgi ve deneyimleri paylaşma ve verem konusunda toplumun farkındalığını artırmayı temin için bu deneyimleri diğerlerine aktarmak bilincinde olmalıdır.

c. Hastalar, toplumda veremi yok etmeyi amaçlayan hareketlere katılma bilincinde olmalıdır.

5) HUKUKİ SORUMLULUKLAR

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 119/120. Maddeleri gereğince hastaların sorumluluklarını yerine getirmemeleri söz konusu kanuna muhalefet olarak değerlendirilmekte ve adli makamlarca gereken işlemler yapılmaktadır.

Türk Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır