16 Ekim 2018

Süper antibiyotik diye bir şey var mı?

Hastalarımızın genellkle kullandığı bir ifededir; "şu antibiyotiği bile verdiler işe yaramadı, halbuki çok etkili bir antibiyotikmiş". Ancak durum ne yazık ki hastalarımızın bildiğinden farklıdır. Antibiyotiklerin bazıları daha az etkili bazıları daha çok etkili değildir. Her antibiyotiğin kullanılabildiği farklı durumlar söz konusudur. 

İnsanda hastalığa yol açan mikroorganizmalar kabaca 4 gruba ayrılabilir. Bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler. Antibiyotikler bunların içinde sadece bakterilere etkilidir. Bakteriler grubunda da yüzlerce çeşit bakteri mevcuttur. Bunların hepsine birden etkili süper bir antibiyotik yoktur. Her antibiyotik sadece bakterilerin bir bölümüne etkilidir. 

Hekim antibiyotik verirken, hastalığa yol açan muhtemel bakteriyi tahmin etmeye ve buna etkili antibiyotiği seçmeye çalışır. Bu hem hekimin hastanın şikayetlerini ne kadar iyi değerlendirdiğine, hem de tecrübesine bağlıdır. 

Göğüs hastalıları uzmanının hastanın şikayetlerini doğru değerlendirebilmesi için de hastanın muayenesine yeterli süreyi ayırması gerekir. Ülkemizde otomatik randevu sisteminin verdiği 2 dakikalık sürelerde hastayı yeterince değerlendirmek, uygun antibiyotiği seçmek çok zordur.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır