12 Aralık 2015

Ameliyat sayıları, doktora başvurular artıyor

Ülkemizde uzun yıllardır uygulanmakta olan "Sağlıkta dönüşüm projesi" nin ulusal sağlık sistemimizde ciddi yan etkileri hissedilmektedir. 2002 yılında yaklaşık 2 milyon olan ameliyat sayısının, 2014 yılında 7 kat artışla 14 milyona çıktığı görülmektedir. 2014 yılındaki Türkiye nüfusu 78 milyona yakındır. Buna göre her 5 kişiden biri 2014 yılında büyük veya küçük cerrahi bir müdahale geçirmiştir.

Dünyanın sağlık harcaması en yüksek ülkelerinde bile bu sayı bizim ülkemizin yarısı kadardır.

Ülkemizde insanlarımız daha çok doktora başvurmaya başlamıştır. 2002 yılında kişi başına ortalama 3,2 kez hekime başvuruyorken, 2012 yılında bu sayı 8,2 ye çıkmıştır. Daha açık ifadeyle 75 milyon kişinin her biri ortalama 8 kezden fazla doktora gitmiştir. 

Bunun dışında 2014 yılında acile başvuru sayısı 104 milyondur. Çok daha kritik, hayati tehlike içeren hastaların başvurması gereken acil birimlerde, hastalara da çok daha fazla süre ayrılması gerekir. Bu kadar fazla kişinin başvurması acil birimlerini çalışamaz hale getirmektedir.

Acil birimlere başvuran hastaların yaklaşık beşte biri akciğer ile ilgili şikayetlerle başvurur. KOAH veya astım hastaları atak geçiriyor olabilir. Ağır bir zatürre acile başvurunun sebebi olabilir. Bazen durum akciğer damar tıkanıklığı gibi %30 ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Akciğerden ciddi bir kanama acil cerrahi müdahaleye kadar gidebilir ve hastanın çok yakından takip edilmesini gerektirir. Akciğer zarında hava kaçağı, nefes borusuna yabancı bir cisim kaçması, karbon monoksit zehirlenmesi gibi durumlar da acile başvurunun sebebi olarak akla gelebilir. Bu durumların hepsinde hastaya zaman ayırmak hayat kurtarıcı olabilir.

Bu sebeplerle artan ameliyat sayılarını, acile ve polkiliniklere başvuru sayılarını çok dikkatli değerlendirmek gerekir.

 

https://www.halkinsagligi.org/ameliyat-sayisindaki-7-kat-artisi-nasil-degerlendirmeli-kayihan-pala/#.VmkyuRU5N2t.twitter

 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır