6 Aralık 2015

Akciğer Hastaları Dayanışma Derneği kuruldu

Ülkemizde büyük eksikliği hissedilen Akciğer Hastaları Dayanışma Derneği (AHDADER) bugün kuruldu. Çapa Tıp Fakültesi'nde yapılan toplantıya 26 hasta ve hasta yakını katıldı. Türk Toraks Derneği yönetim kurulunun büyük kısmının da katıldığı toplantıda akciğer hastalıklarının ülkemizdeki durumu tartışıldıktan sonra, tüzük hakkında görüşüldü. Derneğin yönetim kurulu seçildi ve ilk toplantısını yaptı. Sayın Hasan Yılmaz, AHDADER'in ilk yönetim kurulu toplantısı sonucunda Genel başkanlığa seçildi.

Hasta ve hasta yakınlarının sorunlarını dile getirmeyi, dayanışma sağlamak, eğitim toplantıları düzenlemeyi, sorunların sağlık otoritesine ve kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamayı amaçlayan derneğe Türk Torks Derneği'de maddi, hukuki ve bilimsel destek vermeyi taahhüt etti.

Hastalar ve hekimlerin biraraya geldiği bu toplantıda ortaya çıkan AHDADER'in ulusal akciğer sağlığımıza çok büyük katkı sağlaması dileğiyle, kurucu üyelerin hepsini, özverileri için kutluyoruz.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır