12 Kasım 2015

Gelin, birlik olalım, fark yaratalım...

Ülkemizde büyük eksikliği hissedilen, hastaların kendi ihtiyaçları konusunda insiyatif alabilecekleri "Akciğer Hastalıkları ve Sağlığı Hasta Derneği" nin kurulması için Türk Toraks Derneği olarak insiyatif alıyoruz.

6 Aralık 2015, pazar günü, Çapa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nın konferans salonunda ilk genel kurul gerçekleştirilecek ve hasta derneğinin kurulmasının planlaması yapılacaktır. Bu toplantıda şimdiye kadar, derneğe destek vereceğini ifade eden 70 kadar hastamızın yanında, Türk Toraks Derneği başkanı ve başkan yardımcıları ile hukuk danışmanlarımız katılacaktır.

Saat 10:30 da başlayacak olan toplantıya ayrıca, üm hastaları bekliyoruz. Katılmak istiyorsanız toplantı saatinde salonda bulunmanız yeterli olacaktır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Türk Toraks Derneği, hasta derneğinin yönetiminde söz sahibi olmayacak, yönetim sadece hastalarımız tarafından oluşturulacaktır. Buna karşılık Türk Toraks Derneği, hasta derneğinin büro, sekreterya, bilgisayar, internet bağlantısı, hukuki destek ihtiyaçlarında maddi destek sağlayacaktır.

Gelin birlik olalım, fark yaratalım...

TÜRK TORAKS DERNEĞİ

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır