7 Kasım 2015

Sarkoidoz mikrobik bir hastalık olabilir mi?

130 yıldır nedeni bulunamamış ilginç bir hastalık olan sarkoidozda sebep mikrobik olabilir mi?

1987 de Adam adasında 96 sarkoidozlu hastanın %39,6 sının tanıdan önce sarkoidozlu başka bir hastayla ilişkide olduğunu saptanmıştır. Kontrol grubunda ise bu oran % 1.2’dir. Daha sonra bu hasta grubunu başka bir araştırmacı tekrar incelediğinde daha sık karşılaşanlarda hastalığın daha erken ortaya çıktığı saptanmıştır. Bu bulgular sarkoidozun insandan insana geçebilen bir hastalık olduğunu düşündür.

Bunu destekleyen bir diğer bulgu da sarkoidoz hastalarından alınan donör organlar ile sarkoidozun alıcılara iletilebilmesidir. Kemik iliği nakli yapılan bir hastada 3 ay sonra sarkoidoz ortaya çıkmıştır. Bununla ilgili başka yayınlarda mevcuttur. Ayrıca sarkoidoz eğer kronik bir infeksiyöz hastalıksa antibiyotiklerin yararlı olması beklenir ki bazı vakalarda tetrasiklin grubu antibiyotikler etkili olur.

Hangi mikrobiyal ajanın etken olduğunu saptamak için birçok araştırma yapılmıştır. En çok araştırılanlar ise tüberküloz mikrobu (mikobakteriler) ve ciltte akneye yol açan proprioniibakter’dir. Ancak virüsler, başka bakteriler gibi diğer patojenlerin de etken olabilecğeine dair bulgular d saptanmıştır. 

Eğer bir infeksiyöz etken söz konusu ise neden buna her maruz kalanda sarkoidoz gelişmemektedir. Bunun yanıtı konağın anormal immun yanıtında gizli olabilir. 

Sonuç olarak sarkoidoz hastalığının oluşmasında mikrobiyal ajanlar etkili veya kolaylaştırıcı olabilir ancak bugüne kadar elde ettiğimiz veriler şimdilik bunu kesin olarak doğrulayamamıştır.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır