22 Ekim 2015

Çocuklarda, üst solunum yolu enfeksiyonu dönemine girdik

Soğuk algınlığı yıl boyunca gelişebilir. Ancak etken olan virüslerin daha sık görüldüğü sonbahar başından ilkbahar sonuna kadar olan dönemde daha sık gelişir. Küçük çocuklar yılda ortalama 6-7 kez soğuk algınlığı geçirirler.

Çocukların %10-15’i ise yılda en az 12 üst solunum yolu enfeksiyonu yaşar. Hastalığın görülmesi yaşla azalır. Yaşamın ilk yılında ev dışı gündüz bakım evlerinde kalan çocuklarda sadece evde bakılan çocuklara kıyasla soğuk algınlığı %50 fazladır.

Soğuk algınlığına neden olan virüsler genellikle solunum yoluyla ve bazen de direkt temasla bulaştıklarından çocukların okula gitmesi virüslerle karşılaşmayı arttırır. Hastalık soğuk havalarda daha fazla görülür; çünkü insanlar hava soğuk olduğu için iç ortamlarda birbirlerine yakın temasta kalırlar ki bu da enfeksiyonların bulaşmasını kolaylaştırır.

Ayrıca düşük nem oranı, burun mukozasını kurutur; bu durum da çocukları soğuk algınlığına yol açan virüslere karşı daha hassas hale getirir.

Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır