10 Ekim 2015

Kötü huylu nodüllerin özelikleri nelerdir?

Akciğerde nodül saptandığında, hem hekim hem de hasta için stresli günler başlar. Bazı nodülleri izlemek, bazılarına ise en kısa sürede müdahale edip biyopsi yapmak gerekir. Korkulan, bu nodülün akciğer kanserinin belirtisi olmasıdır. Akciğer kanseri hastalarında ancak, erken dönemde teşhis konulup, kanserli tüm doku ameliyatla çıkarılabilirse hastanın tamamen iyileşmesi mümkündür. 

Ancak her saptanan nodüle müdahale etmek de pratik olarak mümkün değildir. Günümüzde gelişen radyoloji olanakları ile, herhangi bir sebeple akciğer tomografisi çekilen hastaların yaklaşık %25'inde nodül görülebilir. Bu kadar hastanın hepsine biyopsi yapılması, gerekirse açık akciğer biyopsisine gönderilmesi uygulanamaz.

Bu sebeple nodülün ve hastanın özellikleri dikkate alınarak, kötü huylu olma ihtimali yüksek olanların ayrılması gerekir. Aşağıdaki özeliklerin varlığında hastada biyopsi dahil ileri tetkiklere yönlendirmek uygun bir yaklaşımdır;

  • Ailede sık kanser öyküsünün olması, orta yaş ve yaşlılık,
  • Nodülün en az bir cm veya daha büyük olması,
  • Basit tedavilerle küçülmemesi,
  • Yapılan bazı tetkilerde (örneğin PET) tutulum olması,
  • Sınırlarının net görülememesi,
  • Biopsi sonucunun kötü karakterli gelmesi.
  • İzemde, nodülün büyümesi.
  • Bazı alışkanlıklar da önemlidir. Sigara içenlerin akciğer nodüllerinin kanserleşme oranı daha yüksektir.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır