25 Eylül 2015

Tıp kongreleri ne işe yarar?

Her yıl dünyada, farklı alanlarda binlerce tıp kongresi yapılmaktadır. Bunlardan bazıları ulusal, bazıları ise dünya kongreleri şeklinde organize edilir. Yarın başlayacak olan akciğer hastalıkları alanında, dünyadaki en büyük kongrelerden biri olan "Avrupa Solunum Derneği" nin yıllık kongresi de bunlardan bir tanesidir. 25 bin hekimin katılması beklenen bunun gibi kongreler özelikle son 15-20 yılda yapıldığı ülkeye ve şehire önemli turistik gelir sağlamaktadır. 

Ancak çok uzun yıllardır yapıla gelen tıp kongrelerinin asıl işlevi bundan çok farklıdır;

  • Yıllık kongrelerde son yıllardaki gelişmeler, konusunun dünyadaki en önemli uzmanları tarafından anlatılır. Büyük kongrelerde aynı anda onlarca paralel salonda oturumlar düzenlenir. Kongreye katılan ve o konuşmayı dinleyen diğer hekimlerin konuyla ilgili olarak konuşmacıya soru sorma, danışma imkanı vardır. Bu işlevi yerine getirmek için pek çok toplantı formatı oluşturulmuştur. Panelde, bir ana başlığın alt başlıklarını farklı konuşmacılar anlatır. Yuvarlak masa toplantılarında aynı konu, konunun uzmanları tarafından serbestçe tartışılır. Uzmanına danış toplantılarında, konunun uzmanı konuyu anlatır ancak dinleyiciler ona yaşadıkları sorunları hatta çözmedikleri vakaları danışma şansına sahiptir. Karşıt görüş toplantılarında halen tam çözüme kavuşmamış bir konunun iki yönü iki farklı uzman tarafından tartışılır ve salondaki dinleyicilerin oylamalarıyla karara varılmaya çalışılır.
  • Yeni sonuçlanmış, yıllardır sonuçları beklenen, hastalıklara yaklaşımımızı, tedaviyi etkileyecek çok önemli araştırmaların sonuçları, konuyla ilgili hekimlerin çok büyük kısmının bulunduğu bu kongrelerde ilk kez sunulur. Böylece sonuçlar büyük kitleye doğrudan ulaştırılır, ancak asıl amaç bu sonuçlar sunulurken yine dinleyiciler arasında yer alan konunun diğer uzmanları tarafından araştırmanın eleştirilmesi, araştırmanın varsa eksikliklerinin tartışılmasıdır.
  • Dünyanın veya ülkenin farklı bölgelerinden gelen, aynı konuda çalışan hekimler birbiriyle tanışma fırsatı elde eder. Bu ortak araştırmalar yapabilmenin yollarını açar. Tıbbi araştırmaların sonuçlarının güvenilir olması için binlerce hastayı içeren çalışmalar olması gereklidir. Bu kadar hasta sayısına tek bir araştırmacının ulaşması mümkün değildir, hele de yapılacak araştırma nadir görülen bir hastalık konusundaysa.
  • Tıp kongreleri aynı zamanda fuar işlevi de görür. İlaç firmaları ve  tıbbi cihaz firmaları yeni geliştirdikleri ilaçları, cihazları stand alanlarında hekimlere tanıtırlar. Hekimler yeni geliştirlilen cihazları görme hatta kullanma imkanına sahip olabilirler. Böylece sadece kağıt üzerinden görerek değil, tecrübe ederek bu cihazın satın alınıp alınmaması gerektiğine, hangi cihazın özelliklerinin önemli olduğunu değerlendirme imkanı bulurlar.
  • Genellikle kongrelerin ilk günleri kurslara ayrılmıştır. Bu kurslarda temel konular, bir günlük kursta konusundaki en bilgili eğitimciler tarafından uzmanlık eğitiminin başındaki genç hekimlere anlatılır. Bazı kurslar uygulamalı olabilir. Çalıştığı merkezde, ülkede bulunmayan bir cihazın kullanımı, ayarlamaları, hangi durumlarda kullanılıp hangi durumlar için uygun olmadığı anlatılır. Bazı kurslar ise akademik düzeydedir. Örneğin "kök hücre nakli" gibi gelişmekte olan ve dünyada çok az kişi tarafından araştırılan bir konu, akademisyenlere anlatılabilir. Böylece bu akademisyenler kendi ülkelerinde bu konuda çalışmak için eğitim almış olurlar.
  • Ayrıca son yıllarda kongrelerde hastaların da katıldığı oturumlar düzenlenmeye başlamıştır. Böylece hastalar da hastalıklarıyla ilgili güncel bilgileri en yetkin ağızdan duyma, ona soru sorabilme imkanına kavuşur.  

Bunların dışında, artık sağlık sadece insanları tedavi etmek olarak kabul edilmemektedir. İnsanları tedavi etmek için yaşadıkları çevresel ve kültürel koşulları da düzeltmek gerekir. Bu konuda sorumluluğu olan hekimlerin de gelişmiş ülkelerdeki yaşam şartlarını hem görerek hem de diğer katılımcılarla sohbet ederek kendilerini geliştirmeleri şarttır.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır