18 Eylül 2015

Ülkemizde her yıl 29 bin kişi hava kirliliğinden ölüyor

Hava kirliliği dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Dünyada her yıl yaklaşık 7 milyon insan hava kirliliğinin neden olduğu sağlık sorunları ile kaybedilmektedir. Ülkemizde ise, her yıl 29000 kişinin hava kirliliği nedeniyle öldüğü tahmin edilmektedir. Bu rakam ülkemize her yıl trafik kazalarında kaybedilen insan sayısının 6-7 katıdır.

Hava kirliliği astım, kronik tıkayıcı hava yolu hastalıkları (KOAH), akciğer kanseri, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, çocuklarda akciğer gelişiminin bozulmasına, astım ve sık bronşit ataklarına neden olarak hastane başvurularında artışa neden olmaktadır. Ayrıca özellikle kalp krizi ve kalp yetmezliğine, felçlere neden olarak erken ölümlere neden olmaktadır. 

Hava kirliliğine başlıca evsel ısınma için kullanılan katı yakıtlar, trafik, kömürlü termik santraller, endüstriyel kaynaklı kirlilik gibi insan faaliyetleri sonucu oluşan kirleticiler ile orman yangını, yanardağ patlaması, çöl kumları gibi doğal kaynaklı kirleticiler neden olmaktadır.

Ayrıca ev içerisinde ısınma ve yemek pişirme amaçlı kullanılan ve “katı yakıt” olarak tanımlanan, kömür, linyit, odun, tezek gibi organik maddelerin yakılması sırasında ev içerisinde kirli hava solunmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde kömürlü termik santrallerden yayılan kirleticiler sadece santrallerin bulundukları yerlerde değil, yüzlerce kilometre mesafede bile etkilerini gösterebilecek güçte kirlenmeye neden olmaktadırlar. Özellikle kömürün yanması ile ortaya çıkan sayısız kirleticilerin arasında Parçacık Madde (PM) olarak tanımlanan kirleticiler çok önemli bir yer tutar. Çapı 2.5 mikron ve altında parçacıkları tanımlayan PM 2.5, havada uzun süre asılı kalabilmekte, rüzgar ve hava akımları ile yüzlerce kilometre mesafeye taşınabilmektedir. Solunumla akciğerlerde en küçük akciğer birimine kadar ulaşabildiği gibi, oradan dolaşıma göçebilmekte ve hayati organların damarlarında hasara neden olarak kalp krizi, felç gibi ölümle sonuçlanabilecek hastalıklara da neden olmaktadır. Parçacık madde yanında ozon, karbon monoksit, sülfürdioksit, dizel yakıtlar, nitrojen dioksit hava kirliliğinin oluşmasında önemli rol oynarlar.

 

Türk Toraks Derneği Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır