10 Ağustos 2015

Astımda kontrol kavramı

Bütün dünyada Göğüs Hastalıkları Uzmanları astım hastalarının tedavilerini bu hastalık için özel olarak yayınlanan rehberlere göre düzenlemektedir. Bu rehberler astım hastalığı konusunda yapılmış bilimsel araştırmaları değerlendirerek, konusunda en önemli uzmanların yönetmenliğinde yazılır. Dünya çapında yaygın kulanılan uluslarası rehberler olduğu gibi, Türk Toraks Derneği'de son olarak 2014 yılında "Astım Tanı ve Teavi rehberi" yayınlamıştır.

2006 yılından bu yana güncellenen bu astım rehberlerinde son yıllarda hastalığın tedavisinin düzenlenmesinde ağırlık veya hastalık şiddeti kavramlarının yerine KONTROL kavramının  kullanıldığı görülmektedir.

Daha önceki yıllarda astımda hastalığın ağırlığı (şiddeti) hastanın o anki yakınmaları ve muayene bulguları, nefes ölçüm testleri ile belirlenir ve hastalar hafif, orta, ağır astım olarak sınıflanır ve tedavileri buna göre ayarlanırdı.

Ancak astımda bu yaklaşımına rağmen hastaların kontrolünde ciddi sorunlar olduğu ve büyük çoğunluğunun kontrol altında olmadığı ve uygun ilaç kullanmadığı görüldü. Hastalığın ağırlığına bağlı bir tedavi yaklaşımın uygun olmadığı ve ağırlık kavramıyla ilgili önemli sorunlar olduğu düşünüldü;

Neden?

Sorusunun cevabı, yarın ki yazımızda cevabını bulacaktır...

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır