23 Temmuz 2015

Hastalarımızla alışık olduğumuz ilişkimizi özlüyoruz

Kronik hastalıklar tamamen ortadan kaldırılamayan, kişinin yaşamı süresince birlikte yaşayacağı ancak uygun takip ve tedavi ile belli bir yaşam kalitesinin çok mümkün olduğu hastalıklardır. Diyabet gibi, hipertansiyon gibi ve solunum hastalıklarından astım, KOAH gibi.

Bu hastalıkların yönetiminde kilit nokta hasta hekim ilişkisidir. Bu ilişki ne derece sağlıklı olur, her iki taraf birbirine ne kadar güvenirse hastalıklar da o kadar iyi kontrol altına alınır.

Bizler belli bir yaşın üzerinde olan hekimler bu özel hekim-hasta ilişkisini deneyimleme şansı olan bir nesiliz ancak "Sağlıkta Dönüşüm" altında başlatılan sağlık sistemindeki değişiklikler ve yöneticilerin ilişkinin bu iki yanını taraf haline getirmeleri sonucunda biz hastalarımızla yan yana omuz omuza yürürken bir anda karşı karşıya getirildik. Hastalar doktorun açığını aramaya, yaptığı her davranışı şikayet etmeye, doktorlara sözlü hatta fiziksel taciz uygulamaya özendirildiler. Hatta canlarını aldılar. Eskiden bizleri yakını gibi gören, neredeyse akraba gibi uzun soluklu düzeyli olan ilişkimiz karşılıklı saldırılarla yaralandı. Bizler de her an kendimizi, hayatımızı korumaya çalışır hale geldik. Kimden? Hayat vermeye çalıştığımız hastalarımızdan…

Oysa hekim hasta ilişkisi kutsaldır, mahremdir, biz Hipokrat yemini ederken şöyle dedik “hasta ve toplumun sağlığını baş görev sayacağım, benden hizmet bekleyen kimselerin sırlarına saygılı olacağım ve onları saklayacağım, din, milliyet, ırk, siyasi eğilim ya da toplumsal sınıf ayrımlarının görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğim, insan hayatına kesinlikle saygı göstereceğim”. Bu yeminin arkasındayız yeniden o güvene dayalı, sevgi şefkat dolu ilişkiyi istiyoruz, özlüyoruz.

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır