16 Temmuz 2015

Hasta dernekleri nasıl kurulur, nasıl yürütülür?

Öncelikle, belli bir hastalık konusunda, hastalar ve hasta yakınları bir araya gelmelidir. İlk aşamada, bu işe gönül verecek, zaman ayırabilecek kişilerin varlığı çok önemlidir. Belki de en kilit nokta bu oluşumu başlatacak kişilerin seçimidir. Bu hastalıkla ya da hastalarla birlikte yaşayan kişiler, soruna en çok hakim olan ve çözümü de en kolay üretebilecek kişilerdir. Bu bir araya gelme günümüzde en kolay sosyal medya üzerinden gerçekleşebilir. Sıcak bir davete karşılık veren kişiler bir grup oluşturabilirler. Tek bir hastalık da seçilebilir, tüm solunum hastalıklarını da kapsayabilir.

Bu gönüllüler bir araya geldikten sonra ikinci aşama, bir toplantı düzenlenmesidir. Konuyla ilgili uzmanlık dernekleri bu konuda öncülük yapıp düzenleme ve iletişim konusunda destek olabilir. Türk Toraks Derneği de bu konuda elinden gelen desteği vermeye hazırdır.

Bu toplantıda bir yönetim kurulu oluşturulmalıdır. Yeterli büyüklükte bir yönetim kurulu oluşturulması çok önemlidir, çünkü kısıtlı sayıda kişi ile kurulan dernekler, bu kişilerin çeşitli sebeplerle görevden ayrılması ile çalışmaz duruma gelebilir. Ayrıca alınacak kararlar çoğunluk kararıyla, demokratik şekilde alınabilir. Yönetim kurulundaki kişilerin tamamen gönüllülerden oluşması gereklidir. Sağlık profesyonellerinin yönetim kurulunda yer alarak yönlendirici olmaları, oluşan yapının bağımız karar almasını etkileyeceğinden uygun bir çözüm değildir. Ancak Türk Toraks Derneği gibi sağlık profesyonellerinin oluşturduğu dernekler, hasta derneklerine kuruluş aşamasında hukuki destek, toplantı yeri sağlamak gibi konularda destek verebilirler.

Yönetim seçildikten sonra fon yaratma, üye kazanımı, proje planlama, yürütme ve iletişim gibi süreçler için planlamalar yapılır. Kapasite artırımı için eğitimler düzenlenir. Türk Toraks Derneği kurulacak hasta derneğine tüm bu aşamalarda destek vermeyi planlamaktadır.

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır