9 Temmuz 2015

Bu belirtiler varsa işiniz sizi hasta ediyor olabilir

  • Herhangi bir hastalık nedeniyle doktora gidip kendisine uygulanan tedavi ve istirahat sonucu tekrar işe döndüğünde tüm hastalık bulguları yeniden ortaya çıkan kişiler mutlaka hastalıklarının çalışma ortamı ile ilişkisinden kuşkulanmalıdır.
  • Çalıştığı ortamında gözle görülür, bilinen zararlı etmenler olanlar (toz, kimyasallar, biyolojik, fiziksel, ergonomik, psikolojik) ortaya çıkan hastalıklarının “mesleki” kuşkusunu duymalıdırlar; bunu doktorlarıyla paylaşmalılar.
  • Aynı ortamda çalışan kişilerde belli bir zaman döneminde sık olarak aynı hastalığın birden fazla kişide ortaya çıkması durumu meslek hastalığı kuşkusu doğurmalıdır.
  • O işe başladığında her hangi bir rahatsızlığı olmadığı halde belli bir zaman dilimi sonra sık hastalananlar hastalıklarının çalışma koşulları ile ilişkisinden kuşkulanmalıdırlar.
  • Toplumun diğer kesimlerine göre çalıştığı ortamdaki kişilerde hep aynı hastalık tablosunun daha sık ortaya çıkması
  •  Bir hastalık nedeniyle hekimin verdiği tedaviden beklenen sürede, beklenen tam  yanıt alamayanlar meslek hastalıklarından kuşkulanmalıdırlar.
  • Çalışma ortamında kullanılan fiziksel, kimyasal, biyolojik ajanların malzeme güvenlik formlarında yazan yan etkileri kendisinde saptayanlar.
  • Kendisindeki hastalık belirtilerinin hafta sonları, izinler döneminde ortaya çıkmadığını gözlemleyenler.

 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır