22 Haziran 2015

SORU ve CEVAPLARLA PNÖMOTORAKS

-Pnömotoraks nedir?

Her iki akciğer zarı  arasında hava birikmesine pnömotoraks denir.

-Akciğer zarı nedir?

Tıpta plevra adı verilen akciğer zarı iki bölümden oluşur.  Akciğerlerimizin her tarafını saran iç zar ve göğüs kafesini içten saran dış zar.

-İç zar (visseral plevra) ile dış zar (parietal plevra) arasında ne vardır?

Bu iki zarı kayganlaştıran ve birbirinin üstünden kaymasına neden olan 10 cc kadar sıvı vardır. Bu iki zar birbirine her noktada temas eder. Aralarındaki kayganlık nedeniyle yapışmazlar.

-İç zarla, dış zar arasında bir aralık yok mu?

Pratik olarak yok, teorik olarak var. İşte bu var olan aralığa tıpta zarlar arası aralık (plevra boşluğu) denir.

-Bu zarların arasına mı hava girince pnömotoraks oluyor?

Evet.

-Peki hava nereden giriyor?

İç akciğer zarı tüm akciğeri çevreleyip sardığı için, nefesle aldığımız hava zarın altındaki en küçük hava birimine (alveole) kadar gelir. Hava keseciklerini doldurur. Akciğeri şişirir. Bu sırada göğüs kafesimiz genişler. İşte bu hava normalde iç zara kadar gelir ve daha fazla ilerleyemez.

Alveol duvarında bazı hastalıklarda hasar meydana gelir, akciğerde kistler oluşursa, solunum yolundaki hava akciğer zarları arasına kaçabilir. Bunun dışında, dış zarın çeşitli sebeplerle delinmesiyle de pnömotoraks oluşabilir. Örneğin trafik kazalarında, bıçakla veya başka delici aletlerle yaralanmalarda akciğerin dış zarında hasar meydana gelip dış ortam havası akciğer zarının içine dolmaya başlayabilir.

- Pnömotoraks tehlikeli midir?

Bazı durumlarda akciğer zarları arasına kaçan hava kendiliğinden vücut tarafından emilebilir. Ancak hava miktarı çok fazlaysa veya giderek artıyorsa hayatı tehdit edebilir, göğüs cerrahı tarafından boşaltılması hayat kurtarıcıdır.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır