17 Mayıs 2015

Uyku Apne sendromunda cihaz seçimi

Orta ve ağır şiddette uyku apne sendromunda ilk seçilmesi önerilen tedavi bu amaç için özel üretilmiş olan bir takım cihazlar ile üst solunum yoluna pozitif basınçlı hava sunulmasıdır. Genellikle buruna takılan silikondan yapılmış bir maske aracılığı ile üst solunum yoluna pozitif basınçlı hava verilmesi hem yumuşak damak hem de dil kökü seviyesinde solunum yollarında daralmayı ve tıkanmayı engelleyerek uyku esnasında kesintisiz solumayı sağlar. Üst solunum yoluna hava veren cihazlar bazı ek özelliklerine göre birbirinden ayrılan 10'a yakın cihazdan oluşur. Bunlardan belli başlı birkaç tanesine kısa kısa değinilecektir:

 

CPAP cihazı ayarlanmış sabit bir basınç veren, türünün ilk keşfedilmiş olan cihazıdır. İlk keşfedilen cihaz olması nedeniyle ilk yayınlar bu cihaz kullanılarak yapılmıştır. Günümüzde yerini otomatik cihazlara terketmektedir.

 

APAP (otomatik CPAP) cihazı hastanın ihtiyacına göre basıncını ayarlayabilen cihazlardır. Özellikle gecenin bir kısmında düşük basınca, diğer kısmında ise yüksek basınca ihtiyaç duyan hastalarda öncelikli tercih edilmelidir. APAP kullanan hastalarda takip daha kolaydır. Hastanın değişen koşullarına göre kendini ayarlayabildiği için hastanın hekime olan ihtiyacını azaltır.

 

BPAP (Bilevel=iki basınçlı) cihazı hastanın nefes alış verişini takip ederek nefes alıyorken biraz daha yüksek basınç, nefes veriyorken ise daha düşük basınç değerinde tedavi sağlar. Nefes alıyorken veridiği basınç ile nefes veriyorken verdiği  basınç arasındaki fark ile solunum desteği sağlıyorken nefes verme aşamasında basıncı düşürmüş olduğu için hastaların cihazı rahat kullanması açısından da avantaj sağlar.

Özetle; uyku apne sendromu tek tip bir hastalık değildir. Farklı alt tiplerine göre uygun cihaz seçimini göğüs hastalıkları hekiminiz yapacaktır.

Türk Toraks Derneği Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır